Az autópiaci változások 2004–2006 között

Forrás:

A jelenlegi helyzet, és annak kialakulása:A regisztrációs adó 2004. évi bevezetésével az autókereskedelemmel foglalkozó kis és közepes vállalkozások folyamatos piacvesztése következett be. Mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy nem az új adónem következtében, hanem a bevezetése körüli visszásságok miatt. Az új adónem folyamatosan az új gépkocsikat értékesítõknek, azaz a piacon lévõ nagyvállalkozóknak kedvezett és kedvez.

Munkahelyek szûnnek meg (6-7000 embert érintve) 2 éve folyamatosan, autószállítók, lakatosok, autófényezõk, autószerelõk, import-autókkal kereskedõk Jelenleg még 2.000 használtautó-kereskedés mûködik, és átlagosan 4-8 fõt foglalkoztatnak.

Megállt a használt autópiacon található autók választékbõvülése. Az idén hatályba lépett, még a korábbinál is diszkriminatívabb szabályozás miatt pedig az 5 évesnél fiatalabb használt gépkocsik behozatala fog jelentõsen csökkenni. 2001-2003 között még mintegy 70-100.000 db 0,5-10 év közötti import használtautó fiatalította évente az akkor még 13,6 év átlagéletkorú hazai jármûparkot. 2004-tõl, azaz a regisztrációs adó bevezetésétõl a korábbi évek felére-harmadára, azaz 2004-re éves szinten 32.900 db-ra (!), 2005-ben pedig már csak 28.000-re (!) csökkent. 2006-ban az éves behozatal elõreláthatóan tovább fog zsugorodni a korábbi behozatal 70%-át kitevõ, 0,5-5 év közötti autók irracionálissá vált adómértéke miatt. Már a januári adatok alapján is látható, hogy az idei darabszám újból "felezõdni-harmadolódni" fog még az elmúlt 2 évhez képest is (!), azaz legfeljebb 14-16.000.db-ot prognosztizálunk. A rendszerváltás elõtti idõkben is 10 000 db volt az import nyugati autók száma...

A piacon tapasztalható örvendetes árcsökkenés mértéke a közelmúltban megtorpant, elsõsorban a kínálat már most érezhetõ csökkenése miatt. A használt-autók vonatkozásában irreálissá vált adómértékek miatt a kereskedõk jelenleg kitartják áraikat, hiszen idén már csak több százezer forinttal drágábban tudják ugyanazt a középkategóriás gépkocsit behozni az országba, mint a korábbi idõszakban. (számításokat bõvebben honlapunkon találhatnak: www.mgoe.hu)! Pedig állítólag piacgazdaságban élünk, ahol egészséges versenyben, diszkrimináció-mentesen lehetne / kellene kereskedni.

A kisebb jövedelmû családok, autótulajdonosok (1.000.000 db feletti a nagyon korszerûtlen autók száma: Trabantok, Wartburgok, Ladák és katalizátor nélkül szerelt idõs nyugatiak) számára nincs megfelelõ alternatív megoldás arra, hogy lecseréljék a 15-25 éves, súlyosan környezetszennyezõ (!), katasztrofális biztonságtechnikai állapotú autójukat.
A halálos és a súlyos sérüléssel járó balesetek száma lényegesen csökkenne, ha lehetõvé tennénk ezen autók lecseréléssel történõ kivonását a forgalomból. Hazánk a daganatos megbetegedések tekintetében sajnos a világ élvonalához tartozik, ezért halasztást nem tûrõen ezeket a korszerûtlen gépkocsikat azonnal ki kellene / kell vonni a forgalomból. Alkotmányunk alapelvei között rögzíti, hogy minden magyar állampolgárnak joga van az egészséges élethez, azaz nem köteles tûrni, és belélegezni a kétütemûek benzingõzét és bûzét. Fontos itt megemlíteni azt a tényt, hogy ha 1 egységnek vesszük egy jelenleg legkorszerûbbnek mondott Euro4-es gépkocsi káros anyag kibocsátását, akkor egy Euro3-as gépkocsi káros anyag kibocsátása valóban ennek 1,3 szerese. De egy elavult nyugati, illetve kétütemû autó káros anyag kibocsátása ezen a skálán 10, illetve 50 egységet jelent. A GKM adatai szerint több mint 200.000 db kétütemû autó közlekedik útjainkon ezen autók káros anyag kibocsátása több ezer tonna évente.
A 2000-2003 között az autóimport liberalizáltabbá vált, és ekkor új munkahelyek keletkeztek és gyorsabban korszerûsödött a magyarországi autóállomány. Érdekes módon ezekben az években az új-autókereskedelem folyamatosan bõvült a 70-100.000 db közötti használt-autó beérkezése mellett is. A 2003 év rekord mennyiségû( 208 000 db ) új autó értékesítését hozta, míg az elmúlt 2 évben folyamatosan csökkent az új autók eladása a drasztikusan visszaesett használt behozatal ellenére is! Tehát az nem lehet valós indok, hogy az egyik a másikat akadályozza!!!

Az Európai Unió Bizottsága 2005. október 14-én az uniós irányelvekbe ütközõ regisztrációs adó miatt kötelezettség-szegési eljárást indított Magyarország ellen. Ennek hatására a 2006-tól hatályos regisztrációs adó törvény immár elismeri valamelyest a használt autók adócsökkentésének fogalmát, de az értékcsökkentés továbbra sem közelít a valósághoz! Emiatt az újabb intés nemsokára várható, a vizsgálat folyamatosságáról a brüsszeli illetékesek 1 hónapja tájékoztatták Egyesületünket. Szomorú, ha az EU illetékeseinek kell megvédeni egy tagország regnáló kormányának sorozatos baklövéseitõl azon tagország polgárait!

A regisztrációs adó elõdjénél (fogyasztási adó) a kocsik tényleges értéke után kellett adózni. A jelenlegi magas - regisztrációs - adó nem tükrözi az autó tényleges értékét-értékcsökkenését az EU határozott felszólítása ellenére sem, annak bebizonyítására nem biztosít jogorvoslati lehetõséget! Nem csak az európai uniós irányelveknek megy tehát következetesen ellene immár két éve a mostani magyar kormány, hanem ellenkezik az 1990-tõl 2004-ig alkalmazott hazai gyakorlattal is. A túladóztatás miatt a felül tervezett költségvetési bevétel 90%-a fog csupán teljesülni ebbõl az adónembõl, ami 9-10 milliárdos kiesést fog jelenteni!

További bevétel-csökkenés várható más okokból is, pl. mert a magas adó miatt egyre többen járnak külföldi rendszámú gépkocsival (pl. szlovák német), így a biztosításból, súlyadóból stb. sem lesz hazai bevétel. Ez együtt járhat akár egész vállalkozások külföldre, kedvezõbb adókörülmények közé településével is.

Javaslataink a megoldásra:

1. A 0,5-5 éves, ún. Euró 3-mas motorral szerelt autók büntetõ adójának lényeges csökkentése. Könnyen belátható, hogy ezek a gépkocsik a nálunk fejlettebb országokban sem minõsülnek büntetendõ "roncsoknak", sok esetben még most is forgalmazzák õket újként az EU-n belül, így hazánkban is 2006-ban (Fiat Seicento, Skoda Octavia kombi, Astra Classic II., stb).

2. A használtautók értékcsökkentésének számítási módszere valóságos szintre hozása.

3. Mind a használt, mind az új autóknál csökkenteni a kis fogyasztású és családi méretû diesel autók adóját.

4. A legsürgõsebb feladat a kétütemû autók kivonása ezért elsõ lépcsõben korlátozott ideig támogatni kellene ezek végleges kivonását a forgalomból, abban az esetben ha
Euró 3-mas vagy annál jobb környezetvédelmi kategóriába tartozó autót vásárol a tulajdonos helyette.

Javaslataink várható következményei:

 

1. Nem csak teljesülnének, de túlteljesülnének az ebbõl származó adó-bevételek. Nem csak a regisztrációs adó, hanem az Áfa, nyereségadó, stb. tekintetében is. Ezt számításokkal tudjuk alátámasztani.

2. A 15-25 éves autók felgyorsuló lecserélésével a környezetvédelem és a biztonságtechnika sokkal kedvezõbb helyzetbe kerülne, javítva a baleseti statisztikákat. A káros anyagok kibocsátásának csökkenése 1000 tonnákban mérhetõ már abban az esetben is ha csupán a kétütemû autókat sikerül kivonni a forgalomból.

3. Csökkennének a daganatos megbetegedések, ezáltal a költségvetés társadalombiztosítási alrendszere kisebb forrásokat igényelne. Mindez természetesen hosszú éveken át éreztetné pozitív hatásait.

4. Több ezer új munkahely keletkezne, növekednének az ezzel kapcsolatos állami bevételek visszafordulna a mostani sorvadási folyamat.

5. Sokak számára elkerülhetõ lenne az elmúlt 2 évben négyszeresére nõtt, a bankok által visszavett autók adósság-csapdája. Elérhetõ áron lehetne jó minõségû használtautóhoz jutni, és nem kellene irreális kockázatot felvállalva kényszerûségbõl új gépkocsit vásárolni.

6. Az Európai Unió számára az általunk javasolt értékarányosítás (mivel az az Európa szerte használt Eurotax katalógus számaiból indul ki) elfogadható, ezért várhatóan nem kerülünk ismét szégyenpadra.

Dunakeszi,
2006.02.20 Fojt Attila

Oszd meg ezt a cikket!