Köszönetnyilvánítás az Igazságügyi Minisztérium részéről

Többszöri egyeztetés és személyes találkozó után meglepetésünkre az alábbi levelet kaptuk Dr. Pilz Tamás Miniszteri Biztostól az év végén.

A tavalyi évben májusban személyesen is meglátogattuk a Miniszerelnöki Hivatalt, azon belül is pontosabban dr. Pilz Tamás Miniszteri Biztost és kollégáit azokkal a javaslatainkkal, melyek elősegítik a hazai gépjármű-kereskedelni forgalomban is egyre nagyobb szerepet betöltő dereguláció mértékenek csökkentését. Amit akkor vittünk és a későbbiek során többször is egyeztettünk azok az alábbiak:

A témaköröket, melyeket 2023 májusában magunkkal vittünk, három fő csoportra osztottuk. Az első téma a járművek nyilvántartásba vételével és az okmányirodai ügyintézéssel volt kapcsolatos, alább pár pontban összegezve:

 • Forgalomba helyezési eljárások ügyfélkapun történő kezdeményezése (ügyfél által történő adatok rögzítése) majd az eljárás lezárása személyes ügyintézés keretén belül (okmányok, rendszám átvétele) – Hibrid megoldás
 • Ideiglenesen kivont státuszban lévő járművek forgalomba történő azonnali visszahelyezése ügyfélkapun keresztül kereskedőknek (magánszemélyek esetén már működik) hétvégén is
 • Forgalomba helyezés + azonnali kereskedői kivonás esetén a KGFB meglétének a szükségtelensége
 • Kereskedőként, illetékmentes státusszal, saját névre történő forgalomba helyezés esetén a jármű törzskönyv legyártásának az eltörése és értelemszerűen annak a díjának is

A következő beszélgetés adózás, illeték és számvitel témakörben történt, mely pontjai az alábbiak voltak:

 • Regisztrációs adó eljárás – önbevallással (hitelesített kalkulátor használatával),  havi gyakorisággal történő fizetés kizárólag megbízható kereskedők részére
 • Számlázás - szárazföldi közlekedési eszközökre vonatkozó kiegészítő információk (23/2014. (VI. 30.)  NGM rendelet, 2. melléklet) kötelező rögzítésének az eltörlése
 • Használt gépjármű kereskedelmi forgalomba hozása során a környezetvédelmi termékdíj bevallás és fizetési kötelezettség eltörlése
 • Különbözet szerinti adózás egyszerűsítése, ez részben eredményezheti a jelenlegi az adórendszer legigazságtalanabb adózás című megítélés javítását.

Végul, de nem utolsó sorban feltártuk az NKH vizsgarendszer anomáliáit, melyek az alábbiak voltak az elnökség véleménye szerint:

 • Az egyedi forgalomba helyezési eljárások során keletkező iratok egy részének kizárólag digitális formában történő átadása az ügyfél, kereskedő részére
 • A műszaki vizsgáztatási rendszer ügyfélbaráttá alakítása. A műszaki vizsgáztatáson történő várakozási idő maximalizálása úgy, hogy a járművek pontos időpontra történő bejelentkezése után a helyszíni várakozás ne haladja meg a két órát. Ezen idő alatt történjen meg a járművek megvizsgálása és az okmányok kitöltése és átadása az ügyfelek részére
 • A műszaki vizsgáztatás során feltárt kisebb a forgalom biztonságot és a környezetvédelmi előírásokat nem befolyásoló hibák feltárása estén jogszabályi lehetőséget adni annak visszarendeléssel történő ellenőrzésére. A vizsgáztatást követő két munkanapon belül.
 • A műszaki adatlap a jelenlegi 6 hónapról 12 hónapra való kiterjesztése.

Ezen témákból és javaslatokból az alábbiak valósultak meg. Ezeket a Miniszteri Biztos év végi levelében jelezte egyesületünk felé, melyeket ismételten elégedettséggel nyugtáztunk. Bár több javaslatunknak is erős alapja és hozadéka van/lenne, első körben ezek lettek megvalósítva kormányrendelet formájában:

 • kereskedő első forgalomba helyezés esetén, nem szükséges a KGFB megkötése (1 napra)
 • az 2024-es évtől a gépjárművel műszaki adatlapját digitálisan is megküldik a műszaki vizsgát kérelmező részére.

Érezzük, hogy van még tartalék a javaslataink megvalósításátban, de mindenképpen jó úron jár egyesületünk, továbbra is presszionáljuk a lehetőségekhez mért tempóban, a többi javaslatunk megvalósítását. 

 

 

Oszd meg ezt a cikket!