Látogatás a Miniszterelnöki Kabinetirodában

A tegnapi napon lehetőségünk volt a korábban írásban megadott kérdéseinket és javaslatainkat személyesen is leegyeztetni a Miniszterelnöki Kabinetirodában dr. Pilz Tamás miniszteri biztos úrral és kollégájával.

A küldöttségünk Fojt Attila elnökből, Anderkó Ottó alelnökből és jómagamból állt. A megbeszélésre egy órát kaptunk, melyet véleményem szerint egy jó és eredményes beszélgetés keretein belül ki is használtunk. Amiben egyeztetés folyt és fő témája a talákozónak alapvetően a digitalizáció, az adminisztratív terhek csökkentése a szektorban és a dereguláció volt.

A témaköröket, melyeket most magunkkal vittünk, három fő csoportra osztottuk. Az első téma a járművek nyilvántartásba vételével és az okmányirodai ügyintézéssel volt kapcsolatos, alább pár pontban összegezve:

 • Forgalomba helyezési eljárások ügyfélkapun történő kezdeményezése (ügyfél által történő adatok rögzítése) majd az eljárás lezárása személyes ügyintézés keretén belül (okmányok, rendszám átvétele) – Hibrid megoldás
 • Ideiglenesen kivont státuszban lévő járművek forgalomba történő azonnali visszahelyezése ügyfélkapun keresztül kereskedőknek (magánszemélyek esetén már működik) hétvégén is
 • Forgalomba helyezés + azonnali kereskedői kivonás esetén a KGFB meglétének a szükségtelensége
 • Kereskedőként, illetékmentes státusszal, saját névre történő forgalomba helyezés esetén a jármű törzskönyv legyártásának az eltörése és értelemszerűen annak a díjának is

A következő beszélgetés adózás, illeték és számvitel témakörben történt, mely pontjai az alábbiak voltak:

 • Regisztrációs adó eljárás – önbevallással (hitelesített kalkulátor használatával),  havi gyakorisággal történő fizetés kizárólag megbízható kereskedők részére
 • Számlázás - szárazföldi közlekedési eszközökre vonatkozó kiegészítő információk (23/2014. (VI. 30.)  NGM rendelet, 2. melléklet) kötelező rögzítésének az eltörlése
 • Használt gépjármű kereskedelmi forgalomba hozása során a környezetvédelmi termékdíj bevallás és fizetési kötelezettség eltörlése
 • Különbözet szerinti adózás egyszerűsítése, ez részben eredményezheti a jelenlegi az adórendszer legigazságtalanabb adózás című megítélés javítását.

Végul, de nem utolsó sorban feltártuk az NKH vizsgarendszer anomáliáit, melyek az alábbiak voltak az elnökség véleménye szerint:

 • Az egyedi forgalomba helyezési eljárások során keletkező iratok egy részének kizárólag digitális formában történő átadása az ügyfél, kereskedő részére
 • A műszaki vizsgáztatási rendszer ügyfélbaráttá alakítása. A műszaki vizsgáztatáson történő várakozási idő maximalizálása úgy, hogy a járművek pontos időpontra történő bejelentkezése után a helyszíni várakozás ne haladja meg a két órát. Ezen idő alatt történjen meg a járművek megvizsgálása és az okmányok kitöltése és átadása az ügyfelek részére
 • A műszaki vizsgáztatás során feltárt kisebb a forgalom biztonságot és a környezetvédelmi előírásokat nem befolyásoló hibák feltárása estén jogszabályi lehetőséget adni annak visszarendeléssel történő ellenőrzésére. A vizsgáztatást követő két munkanapon belül.
 • A műszaki adatlap a jelenlegi 6 hónapról 12 hónapra való kiterjesztése.

A küldöttség eredményesnek ítélte meg a tegnapi találkozót, melyen ígéretet kaptunk, hogy folytatása következik a továbbiakban. Talán az eddigi, kormányzati szervekkel való egyeztetések közül a tegnapi volt az, amin mindannyian azt gondoltuk, halló és érdeklődő fülekre találtunk, bízunk a folytatásban és annak eredményességében.

 

Borka J. Balázs

kommunikációs igazgató

MGOE

Oszd meg ezt a cikket!